HET LAB Rotterdam

HET LAB Rotterdam werkt graag samen met anderen in Rotterdam en daarbuiten. Naast dat we zelf actief op zoek gaan naar mensen, bedrijven en organisaties die zich dezelfde opgaven stellen (in het bijzonder kinderen, jongeren enthousiast maken en houden voor wetenschap en techniek), gaan we graag in op uitnodigingen voor een goed gesprek over samenwerking en het samen aangaan van de uitdagingen waar het (primair en voortgezet) onderwijs mee worden geconfronteerd.