FryskLab internationaal erkend

FryskLab internationaal erkend

FryskLab internationaal erkend
Woensdag 18 februari kwam het FryskLab, de bus van Bibliotheekser- vice Fryslan vol 3D-printers en andere moderne ‘maakmidde- len’ aan in Den Haag bij de Ko- ninklijke Bibliotheek. De feeste- lijke terugkomst van het team van FryskLab na een tour door Europa van 3500 kilometer.

Doel was collegabibliotheken en Fablabs te bezoeken, de visie op het ‘nieuwe maken’ uit te dragen en daarnaast samen met colle- ga’s slimme oplossingen te vinden voor blinden en slecht- zienden. Zo werd er in de bus gewerkt aan een prototype voor een sprekende poster die op aanraking reageert door middel van sensoren.

De Maker Movement is in opkomst in Nederland. Door kinderen al jong te laten kennis- maken met programmeren, 3D-printing en het bedenken van slimme uitvindingen, sti- muleer je creativiteit, vinding- rijkheid en wek je interesse in techniek. Belangrijke eigen- schappen voor de arbeidsmarkt van morgen! Daarom heeft de Friese VVD-statenfractie vorig jaar een motie ingediend om het FryskLab als bibliotheekinnova- tie aan te merken en heeft de VVD-Tweede Kamerfractie de minister uitgedaagd het ‘nieuwe maken’ een plek te geven in alle bibliotheken in Nederland, naar het voorbeeld van het FryskLab.

Wij hadden bij de terugkomst van Frysklab in Den Haag toch op zijn minst gedeputeerde Jannewietske de Vries of anders de hoogste ambtenaar verwacht om ze welkom te heten. Want dit is een Fries initiatief waar we trots op kunnen zijn! Het Frys- kLab heeft inmiddels de biblio- theken van Zeeland en Rotter- dam geïnspireerd om ook in hun bibliotheken met het ‘nieu- we maken’ aan de slag te gaan. En de oud-topman van IBM, John Patrick, noemde het Frys- kLab zelfs het hoogtepunt van zijn bezoek aan Florence. Com- plimenten die je moet koeste- ren!

De VVD zou graag zien dat het college van GS het initiatief van Frysklab een warmer hart toe- draagt. Ook zal er boter bij de vis gedaan moeten worden wat de financiering betreft. Geef dit initiatief de ruimte om hun goede werk voort te zetten! Daarom via deze weg nog maar een oproep: Provincie Fryslan wees trots op het Frys- kLab en hun prestaties in bin- nen- en buitenland. Hoe vaak gebeurt het dat Rotterdam, Keulen en Florence in onze voetstappen willen treden en hun bibliotheken ook willen verbreden met deze vorm van educatie? Dus kom over de brug en wees ‘grutsk’ op de mannen en vrouwen van het FryskLab!

(Bron: LC.nl)

Foto: FryskLab

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.